Jogszabályi megfelelés?

Munkajogi tanácsadás

A biztonságos működéssel, a folyamatosan változó jogi környezetnek való megfeleléssel elkerülheti az esetleges hibákból adódó felesleges kiadásokat.

Munkajogi tanácsadás

Munkaügyi audit keretében felmérjük cégének munkaügyi dokumentációját és szükség esetén javaslatot teszünk az átalakításra/kialakításra.

A munkaügyi dokumentáció átvilágításával a jelenlegi állapot felmérése, a helyzetfelméréssel kinyert adatok, információk alapján diagnózist állítunk fel.

Alkalmazott módszerek

  • komplex munkaügyi audit (munkaügyi dokumentáció és nyilvántartások, valamint a bérszámfejtési dokumentáció átfogó ellenőrzése)
  • szervezeti dokumentumok áttekintése (munkaköri leírások, folyamatleírások, szabályzatok, SZMSZ, stb.)

A helyzetfelmérés alapján átfogó riport készül, mely tartalmazza a munkaügyi dokumentumok módosítására, szükség esetén elkészítésére vonatkozó javaslatainkat.

Munkajogi tanácsadás keretében segítjük cégének vitás munkajogi kérdéseit tisztázni; munkaerő elbocsátás előkészítése, a törvényi megfelelőség biztosítása,  szükség esetén munkaügyi perre felkészítés.